สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1


วันที่ 22 ก.พ. 2562
2. การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
        2.1) หนังสือแจ้งการรับสมัคร
                (1) กรม
                      (1.1) พณ 0205/ว 867 ลว.22 ก.พ.62                     
                (2) สป.
                      (2.1) พณ 0205/ว 196 ลว.22 ก.พ.62
                      (2.2) พณ 0205/ว 216 ลว.27 ก.พ.62
       
         2.4) ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
                 (1) กรม
                 (2) สป.
         2.5) แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
                 (1) ใบสมัคร
3. ประกาศรายชื่อ
         3.2) หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นพส. รุ่นที่ 1
                (1) กรม
                      (1.1) พณ 0205/ว 1171 ลว.14 มี.ค.62 
                (2) สป.
                      (2.1) พณ 0205/ว 269 ลว.14 มี.ค.62  
 
         3.4) หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นพส. รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)
                (1) กรม 
                      (1.1) กรมการค้าต่างประเทศ พณ 0205/1272 ลว.20 มี.ค.62   
                      (1.2) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พณ 0205/1273 ลว.20 มี.ค.62 
                     
(1.3) กรมทรัพย์สินทางปัญญา พณ 0205/1333 ลว. 22 มี.ค. 62   
             (2) สป. 
                      (2.1) พณ 0205/ว 297 ลว.19 มี.ค.62  
                      (2.2) หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด พณ 0205/ว 1275 ลว.20 มี.ค.62  
         3.6) IS-GP ดีเด่น
 4. กำหนดการฝึกอบรม
5. แบบตอบรับ / แบบฟอร์มต่างๆ        
                หรือ ตอบรับผ่าน QR code    
         5.3) แบบขอรับคำแนะนำจากผู้บริหาร เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการศึกษา
                จ. ปราจีนบุรี  (สำหรับเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ) (26-30 มีนาคม 2562)
 
« พฤษภาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
||
||
||
||
||
||
||
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"

 

สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (Prince Chandaburi Narunath Institute) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร : 02 507 6901 email : pcni.moc@gmail.com