สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
FONTSIZE
คู่มือการปฏิบัติงาน สถาบันฯ
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ


กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ
 
******************
           
              เอกสาร
                     

            

1.
 

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ 1080/2563 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ (7 ธ.ค. 2563)

 

 

2.
 

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2563 (22 ต.ค. 2563)

 

 

3.
 

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่371/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้คณะผู้แทนในต่างประเทศและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ (4 ก.ค. 2560)

 

 

4.

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (22 ก.พ. 2560)

 

 

5.
 

ที่ กต 0200.3/ว.10 เขตพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการไทยในต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ (14 ม.ค. 2560)

 

 

6.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ.2552

 

 

7.
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ (11 พ.ย. 2524)

 
 
*************
 
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
||
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"

 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทรสาร : 02 507 7021 email : pcni.moc@gmail.com