สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก >> เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารหลักสูตร "หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ""
วีดีโอและเอกสารหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการสร้างรายได้แก่ชุมชนในเมืองรอง"
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "การให้บริการที่เป็นเลิศ"
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงพาณิชย์์ พ.ศ.2561-2564 ฉบับสมบูรณ์ฯ"
เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Organic Training Program
เอกสารการอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ"
เอกสารการอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ"

หน้า : [1]
 
« กันยายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
|กระทรวงพาณิชย์|
||
||
||
|สำนักงาน ก.พ.|
||
||
||
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (Prince Chandaburi Narunath Institute) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร : 02 507 6901 email : pcni.moc@gmail.com